Ansvarig för Rally, i styrelsen, är Mikael Claesson 070/632 69 27

Vi planerar ingen rallytävling 2021